Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) tarafından 2018 yılında gerçekleştirilen Tecrübe Paylaşımı ve Uzman Eğitimi faaliyetlerini içeren ‘2018 Eğitim Raporu’ yayınlandı. 2018 Yılı içinde yapılan Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı Programları ile Uzman Eğitimi Programlarına yer verilen raporda, gerçekleştirilen programlarla ilgili detaylı bilgiler yanında görseller de yer alıyor.

2018 Yılında, işbirliği kurum ve kuruluşların desteğiyle gerçekleştirilen Azerbaycan Üye Belediyeler Bilgi ve Tecrübe Paylaşım Programı, Moğolistan Bayan-Ulgi Belediyesi Bilgi ve Tecrübe Paylaşım Programı, Azerbaycan Kadın Yerel Yöneticiler Bilgi ve Tecrübe Paylaşım Programı, Tataristan Üye Belediyeler Bilgi ve Tecrübe Paylaşım Programı, Kırgızistan Etnik İlişkiler Devlet Ajansı Başkanlığı Bilgi ve Tecrübe Paylaşım Programı yanında; Uzman Eğitimlerinin konu başlıkları ise şöyle: Kırgızistan Okul Öncesi Eğitim Yöneticileri Uzman Eğitimi Programı, Yerel Yönetimlerde Kadın ve Aile Çalışmaları Uzman Eğitimi Programı, KKTC Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Uzman Eğitimi Programı.

Ayrıca, raporun Türkçe yanı sıra İngilizce ve Rusça olarak da basılması, Birlik faaliyetlerinin uluslararası alanda daha geniş bir okuyucuya ulaşmasını da mümkün kılıyor.

Raporun Tam Metin PDF’i için Tıklayınız

27.04.2019