Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 02 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul’da yapılacak.

2015 yılında İstanbul’da yapılan TDBB 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilen Birlik Tüzüğünün 9. Maddesinde; “Olağan Genel Kurul Toplantıları üç yılda bir yapılır” ibaresi yer almaktadır. Yine Birlik tüzüğünün ikinci bölümünde belirtilen “Birlik Organları” içerisinde yer alan Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri belediye başkanlarından oluşmaktadır. Bu çerçevede, TDBB 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 2018 yılı içerisinde yapılması gerekirken, 31 Mart 2019 tarihinde Türkiye’de Yerel Seçimlerin yapılacak olması ve Belediye Başkanlıklarında değişiklikler olması hususu dikkate alınarak, 23 Ocak 2019 tarihli TDBB Yönetim Kurulu toplantısında 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın, 31 Mart 2019 tarihinde Türkiye’de gerçekleştirilecek Yerel Seçimler sonrasında yapılması kararı alındı.

İlgili kişi ve kurumlarla yapılan görüşmeler ve değerlendirmeler neticesinde TDBB 5. Olağan Genel Kurul Toplantısının 2 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul’da yapılması kararlaştırıldı. Genel kurul toplantısı ile TDBB Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim Kurulu ve Yüksek Danışma Kurulu üyeleri yeniden belirlenecek.