LinksLinks2

Türk Dünyasının ortak değeri, “Dede Qorqud/ Korkyt Ata/ Dede Korkut Mirası: Destan, Masal ve Müzik” çok uluslu dosyası olarak geçtiğimiz yıl Mart ayında UNESCO’ya gönderilen Türkiye’nin kültür mirası temsili listesine 17’nci unsur olarak dâhil edildi.

Morityus Cumhuriyeti’nin başkenti Port Louis’de gerçekleştirilen UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 13. Hükümetlerarası Komite Toplantısı’nda temsili listeye alınan Türk destanı artık insanlığın somut olmayan kültürel mirası oldu. Türkiye bu kararla temsili listeye en çok unsur kaydettiren ilk 5 ülke arasındaki yerini de korudu.

“Dede Korkut: Destan, Masal ve Müzik” dosyası Kazakistan’ın moderatörlüğünde, Azerbaycan ve Türkiye’nin katılımıyla çok uluslu olarak hazırlandı. Türk dünyasının yüzlerce yıllık kültürel kimliğinin taşıyıcısı ve ortak mirası olan ‘Dede Korkut’ etrafında şekillenen destan, masal ve müzik geleneği Türkiye’nin başta kuzeydoğusu olmak üzere ülke genelinde yaşatılıyor. Dede Korkut kültürünü oluşturan destan, masal ve müzik içerisindeki dilden dile, kuşaktan kuşağa aktarılan değerler, Türkiye’nin kültürel belleğinde canlılığını koruyor; geçmişle bugün arasındaki kültürel bağın güçlenmesine, kültürel devamlılığın, aidiyet ve kimlik anlayışının geleceğe taşınmasına katkıda bulunuyor. Birikimi ve değerleri sınırları aşan ‘Dede Korkut’ mirası bu yönüyle Türkçe konuşan ülkelerde de birleştirici bir unsur olarak son derece önemli.

Kültür ve Turizm Bakanlığından, “Dede Korkut”un UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi’ne oy birliğiyle alındığı ifade edildi.

Dede Korkut Türbesi Bayburt’ta

Karar, Dede Korkut’un türbesinin bulunduğu Bayburt’ta sevinçle karşılandı. Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Dede Korkut’un Masat köyündeki türbesinde yaptığı açıklamada, Türk Destanı Dede Korkut’un, UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi’ne dahil edilmesinin Bayburt için çok özel anlamlar taşıdığını söyledi. Dede Korkut’un UNESCO listesine dahil edilmesinin Bayburt için ayrı önem arz ettiğine işaret eden Pehlivan, Dede Korkut Türbesi’nin Bayburt’ta bulunduğunu vurguladı. Pehlivan, 1995 yılından beri Bayburt’ta, Dede Korkut Uluslararası Kültür Sanat Şenlikleri düzenlendiğini anımsatarak, bu etkinlikler kapsamında Türk dünyasının ortak değeri olan Dede Korkut’un hikâyeleri, destanları, masallarının tekrar hatırlandığını belirtti.

Dede Korkut Parkı ve Anıt Duvarı

2013 Eskişehir Kültür Başkenti Kalıcı eserler kapsamında, Eskişehir’in Odunpazarı İlçesinde Dede Korkut Parkı içinde Anıt Duvarı inşa edilmişti. 46 metre uzunluğundaki duvarın her iki cephesinde Dede Korkut Destanlarının yer aldığı çini uygulaması, cephelerin alt tarafında ise hikâyeler bulunmaktadır.

03.12.2018

sites: como ganhar dinheiro28 como ganhar dinheiro29 como ganhar dinheiro30 como ganhar dinheiro31 como ganhar dinheiro32 como ganhar dinheiro33 como ganhar dinheiro34 como ganhar dinheiro35 como ganhar dinheiro36 como ganhar dinheiro37 como ganhar dinheiro38 como ganhar dinheiro39 como ganhar dinheiro40 como ganhar dinheiro40 como ganhar dinheiro41 como ganhar dinheiro42 como ganhar dinheiro43