Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Raoul Wallenberg Enstitüsü (RWI) işbirliğinde yürütülen “İnsani Kentler Projesi” kapsamında düzenlenen, “Uluslararası İnsan Hakları Konferansı” 22-23 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul’da yapıldı.

İki gün süren konferansta, insan hakları üzerine çalışmalar yürüten yurtiçi ve yurt dışından gelen akademisyenler, uluslararası kurum çalışanları ve insan hakları kentlerinin temsilcileri konuşmacı olarak yer aldı. İnsani Kentler Projesi pilot belediyeleri, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler de konferansa dinleyici olarak katıldı.

Programın ilk günü açılış konuşmalarının ardından konferans, Northeastern Üniversitesi Öğretim üyesi Martha Davis’in “İnsan Haklarının Yerelleşmesi ve İnsan Hakları Kenti Kavramı” konulu konuşmasıyla başladı. Sonraki oturumlarda “İnsan Hakları ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” başlıkları, Lund Üniversitesinden Dr. Johanna Alkan Olsson ve Dr. İlhami Alkan Olsson tarafından değerlendirildi. Konferansın öğleden sonraki oturumlarında ise Avrupa Konseyi Demokrasi ve İyi Yönetişim Birimi’nden Sylvia Ivanova ve Türkiye Belediyeler Birliği Dış İlişkiler Müdürü Gülfem Keleş “İnsan Hakları ve Uluslararası Mekanizmalar” konulu konuşmalarını yaptılar. Son oturumda ise, Viyana ve York kentleri üzerinden “İnsan Hakları Kentleri Uygulama Örnekleri” kentlerin temsilcileri tarafından aktarıldı. Akşamında ise, akademisyenler ve kent temsilcileri, TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak’ın da katılımıyla akşam yemeğinde bir araya geldi.

Konferansın ikinci gününde TDBB ve RWI işbirliğinde yürütülen “İnsani Kentler Projesi” katılımcılara anlatıldı. Sonrasında, İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gülay Günlük Şenesen ve Bilgi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Yelda Yücel proje kapsamında hazırlanan insan hakları kentleri göstergelerini dinleyicilere aktardı. Öğleden sonraki oturumlarda, İnsan Hakları göstergeleri ve göstergelerin yerelleştirilmesi çalıştaylarının ardından konferans sona erdi.