Bugüne kadar pek çok akademik, kültürel ve prestij eserini okuyucuya sunan Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB), Türkiye’de yerel yönetimlerin kardeş şehircilik ilişkileri hakkında akademik sahada yayınlanan ilk eser olan “Dünyada ve Türkiye’de Kardeş Şehircilik” kitabını okuyucuya sundu.

Kitapta, kardeş şehir ilişkilerinin ortaya çıkışı ve dünyadaki gelişimi farklı uygulamalarla incelenerek bir tipoloji oluşturuldu ve Türkiye’deki kardeş şehir ilişkileri bu bağlamda ele alınarak irdelendi. Çalışma için dünyadaki literatür ve uygulamalar incelendi ve Türkiye özelinde tarihi gelişim ve istatistiki veriler araştırılıp saha çalışmaları, gözlemler ve derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilerek Türkiye’deki kardeş şehir faaliyetleri ile ilgili detaylı bir çıkarım elde edildi.

Eserde ayrıca, Türkiye’deki kardeş şehir çalışmalarının, yerel ve ulusal boyutları analiz edilerek sunuldu. Bu kapsamda söz konusu faaliyetlerin hem uluslararası literatür ile karşılaştırmalı olarak incelenmesi hem de Türkiye’deki tarihi seyir ve veriler doğrultusunda yorumlanması yapıldı.

Bu çalışma, konuyla hem akademik hem de profesyonel olarak ilgilenenlere dünyadaki uygulamalarla Türkiye’dekileri kıyaslayabilecekleri bir çerçeve sunmayı ve kardeş şehir ilişkilerinin sınıflandırılabileceği bir perspektif oluşturarak kardeş şehir çalışmalarının verimliliğini arttırabilmeyi hedefliyor.

Kitabın sonunda okuyucunun faydalanmasını kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmış ayrıntılı bir Kaynakça da yer alıyor.

Kitabın Tam Metin PDF’i için bkz. Dünyada ve Türkiye’de Kardeş Şehircilik