Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB)’nin düzenleyen kurumlar arasında yer aldığı “Uluslararası Avrasya Göç Sempozyumu”, 9-13 Ekim 2018 tarihlerinde Ahmet Yesevi Üniversitesi ev sahipliğinde, Kazakistan’ın Türkistan şehrinde yapıldı.

Sempozyumda, Türk tarihinde olduğu kadar dünya tarihinde de önemli sonuçlar doğuran göç kavramının günümüzde sığınmacılık, mültecilik gibi can yakıcı sorunlar şekline büründüğüne dikkat çekildi. Göç olgusunun doğrudan insanların yaşamlarına dokunan ve pek çok sorunu içeren bir kavram olduğuna dikkat çekilirken, özellikle zorunlu göç mağduru insanların sorunlarının ele alınmasının bilimsel bir vazifenin ötesinde bir insanlık borcu olduğu vurgulandı.

Göç olgusunun tarihi, iktisadi, politik, kültürel, edebi ve hukuki boyutlarıyla ele alındığı sempozyumda, iç ve dış göç başta olmak üzere işçi göçü, eğitim göçü, beyin göçü, mübadele, mültecilik gibi günümüzde toplumların yapısını derinden etkileyen nüfus hareketleri masaya yatırıldı. Tarih, felsefe, sosyoloji, edebiyat, psikoloji, eğitim ve antropoloji gibi çeşitli disiplinlerden bilim insanlarını bir araya getiren sempozyumda, edebi eserlere yansıyan göç hikâyelerine, önemli bir göç güzergâhı olan Avrasya bölgesinde yaşanan büyük göç olaylarına dair değerlendirmelerde bulunuldu. Günümüzde trajik görüntülere yol açan zorunlu göç olgusuna özel yer verilen sempozyumda, Suriyeli göçmenler, insan ticareti, uyum ve yabancılaşma konuları konuşuldu. Göçler sonucunda ortaya çıkan kültürel çeşitlilik ve toplumsal dinamizm de sempozyumda ele alınan konular arasında yer aldı.

Tarihsel, ekonomik, sosyal ve politik nedenleri ve sonuçları bulunan karmaşık göç olgusunu tarihi, iktisadi, politik, kültürel, edebi ve sanatsal boyutlarıyla ele almayı ve bunları bilimsel bir zeminde tartışmayı amaçlayan Sempozyum, Ahmet Yesevi Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB), TTK, TİKA gibi kurumların işbirliği ile gerçekleştirildi.