Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB)’nin 2017 yılı çalışmalarının yer aldığı 2017 Faaliyet Raporu yayınlandı.

TDBB’nin kurumsal bilgilerinin yanında bir yıllık çalışmalarının da yer aldığı 2017 faaliyet raporunda, TDBB Heyetinin Mayıs ayında Başbakan Yıldırım refakatinde Moldova ziyareti ve temasları, TDBB ve Türkiye üye belediyeler işbirliğinde, Bosna Hersek’in farklı şehirlerinde 20’den fazla Türkçe sınıfı açılması, 2017 yılının ‘En Başarılı Belediye Birliği’ seçilmesi, Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerini destekleme programı ve yurtdışında Türkçe öğrenim gören öğrencilere staj imkanı sağlanması gibi öne çıkan başlıklar yer alıyor.

Ayrıca, 2017 yılı içinde Bosna Hersek’te Doboj Istok Çocuk ve Gençlik Merkezi TDBB Kültür Evleri’nin yapımı ile “Glamoç Gençlik ve Kültür Merkezi” ve Kırgızistan “Issık-Göl Bulan Söğüttü Camii” inşaatlarının üye belediyeler işbirliğinde başlaması, TDBB “Kardeş Şehir Çalışmaları” Toplantısı ve çalışmaları ile “Özel Kalem Müdürleri Toplantısı” konularına da yer veriliyor.

Tecrübe paylaşım ve eğitim programları çerçevesinde, üyelerin bulunduğu ülkelerden yerel yönetim uzmanlarının katıldığı tematik “Uzman Eğitim Programları” ve Arnavutluk, Bosna Hersek, Kırgızistan, Kosova ve Moldova Gagauz Özerk Yeri’nden katılım sağlayan 90 Belediye Başkanının ve Üst Düzey Belediye yetkilisinin katılım sağladığı “Bilgi ve Tecrübe Paylaşım Programları”nın da yer aldığı 2017 Faaliyet Raporunda ayrıca, birlik idari toplantıları, işbirliği ile düzenlenen ve desteklenen programlar, ‘basılı yayınlar’, katılım sağlanan uluslararası etkinlikler, temsil ve ziyaretler, ‘mali bilgiler’, ‘2017 yılında üye olan belediyeler’, ‘TDBB üyelerinin Türk Dünyası ile ilgili faaliyetleri’ ve ‘Basında TDBB’ de raporda yer alan diğer başlıklar olarak sıralanıyor.

Raporun Tam Metin PDF’i için Tıklayınız