Bişkek Atatürk Parkının Yenilenmesi Projesi Kapsamında, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ile Bişkek Büyükşehir Belediyesi Arasında Mutabakat Zaptı 24 Mayıs 2018 tarihinde, TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak ile Bişkek Belediyesi Başkan Yardımcısı Erkinbek İsakov tarafından Bişkek’te İmzalandı.
Mutabakat, Bişkek’te bulunan Atatürk Parkının bir kısmının, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yeniden inşa edilmesinde ana esasları ve tarafların yükümlülüklerini içeriyor.
Proje kapsamında, daha önce TDBB ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden teknik bir heyet Atatürk Parkında incelemelerde bulunmuş ve sonrasında hazırlanan yenileme projesi, Bişkek Büyükşehir Belediye Başkanı Albek İbraimov’a takdim edilmişti. Gelinen noktada, Bişkek Büyükşehir Belediyesinin önerilen proje ile ilgili yerel hukuki süreci tamamlanması sonrasında, uygulama sözleşmesinin imzalanmasıyla inşaat çalışmalarının başlaması öngörülüyor.

25.05.2018