Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB), İstanbul Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul Rumeli Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu ve Türk Ocakları İstanbul Şubesi işbirliğinde düzenlenen, “Doğumunun 100. Yılında Baymirza Hayit ve Günümüzde Türkistan Tarihi Araştırmaları Uluslararası Sempozyumu” bildirileri kitabı TDBB tarafından yayınlandı.

Kitapta, Baymirza Hayit, Veli Kayyum, Mustafa Çokay, Tahir Çağatay, Cengiz Dağcı, Abdulvahap Oktay, Hüseyin İkram Han, Ziyaeddin Babakuran oturumları ve Özel Oturum olmak üzere dokuz başlık altında sunulan bildiriler yer alıyor.

2017 yılı, Özbekistan’ın Namangan şehrinde doğan ve II. Dünya Savaşında Almanlara esir düşen ve Almanya’da kalarak tarih alanında doktora yaptıktan sonra Türk tarihine önemli eserler kazandıran Baymirza Hayit’in (17 Aralık 1917 – 31 Ekim 2006) doğumunun 100. Yılı.

Bu vesileyle, onlarca kitabı ve yüzlerce makalesi ile özellikle Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Çarlık ve Sovyet dönemi tarihlerinin açıklığa kavuşturulmasında büyük katkıları olan tarihçi Hayit’in hayatı ve eserlerinin bilim adamları tarafından değerlendirilmesi amacıyla İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Sempozyumun bildirileri bu kitapla okuyucuya sunuluyor. Sempozyumda sunulan bildirilerde, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya, Türkmenistan, ABD, Almanya ve Türkiye gibi ülkelerden gelen 35 tarihçi ve yazar günümüzde Türkistan Tarihi Araştırmalarının geldiği noktayı da irdelemektedir.

Kitabın tamamı için: Doğumunun 100. Yılında Baymirza Hayit (PDF)

24.05.2018