Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından düzenlenen ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) tarafından da desteklenen, Gelecekle İletişim Çalıştaylarının dokuzuncusu, 3-8 Ekim 2017 tarihleri arasında Köstence (Romanya) ve Komrat’ta (Moldova Gagauzya) gerçekleştirildi.

Köstence’de Ovidius Üniversitesinde düzenlenen çalıştayın açılışına, Türkiye’nin Bükreş Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Köstence Başkonsolosu Uygar Mustafa Sertel, RTÜK Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, Ovidius Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sorin Rugina, TİKA Romanya Koordinatörü Hacı Ahmet Daştan ve öğretim üyeleri ile diğer davetliler katıldı.

Bu yılki ana teması “15 Temmuz Türkiye Örneğinde Medya ve Demokrasi” olarak belirlenen çalıştaya, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından gelerek Türkiye’de iletişim fakültelerinde öğrenim görmekte olan öğrenciler ve daha önce mezun olup medya alanında çalışanlar katıldı.

Çalıştayda Romanya ve Gagauz Özerk Yerindeki tarihi ve kültürel mekânların görülmesi yanında, “15 Temmuz Türkiye Örneğinde Medya ve Demokrasi” başlığı altında Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından gelerek, ülkemizde iletişim fakültelerinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin sunum yaptığı oturumlar da gerçekleştirildi.

Çalıştay, 8 Ekim 2017 – Pazar günü, Komrat’ta düzenlenen kapanış oturumu ve sonuç bildirgesinin okunması ile tamamlandı.

10.10.2017